Projekt
Utvecklingsprojekt - 17922

Duunivalmentamo

Hausjärven 4H-yhdistys r.y.

01.01.2016 - 07.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli nuorten työelämäntaitojen ja työllistymisen parantamiseksi. Nuorten osallisuutta lisätään luomalla Duunirinki-mallilla toimiva työllistymismuoto, jossa nuoret vastaavat hyvin pitkälle itsenäisesti oman osaamisensa markkinoinnista, töiden hankkimisesta, töiden vastaanotosta ja töiden suorittamisesta. Tätä mallia voidaan soveltaa myös peruskoulussa TET-paikkojen hakemisessa ja toisen asteen ammattikoulutuksen harjoittelupaikkojen hakemisessa. Nuorten tavoitettavuuden parantamiseksi otetaan käyttöön sosiaalisen median sovelluksia. Myös hankkeen viestinnässä ja koulutuksissa pyritään hyödyntämään erilaisia sosiaalisen median keinoja henkilökohtaisia tapaamisiakaan unohtamatta. Nuoret valmennetaan Duunirinkiin erilaisten työpajojen avulla. Näitä työpajoja ovat mm. Minun tarinani -paja, jossa nuori kartoittaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Tämän tuloksena saadaan selville kunkin nuoren yksilölliset tarpeet oman osaamisensa kehittämiselle. Koulutuksia järjestetään näiden tarpeiden mukaan esim. Hygieniapassi-koulutus. Muita valmentavia työpajoja ovat Markkinointi-paja, Media-paja, Yritys-paja, Kesätyövalmennus-paja. Nuori voi valita 2-3 työpajaa, joiden jälkeen hän pystyy liittymään Duunirinkiin. Myös kansainväliset mahdollisuudet pyritään kartoittamaan ja tekemään nuorille tutuiksi Kv-pajassa. Yrittäjyyteen kannustetaan ja tehdään paikallisia yrityksiä tutuiksi. Hanke tukee nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja antaa mahdollisuuden nuorille kasvaa, kehittyä ja työllistyä omia voimavaroja hyödyntäen. Hankkeessa nuoret mm. luovat omia työelämä-videoblogeja ja siten välittävät omia kokemuksiaan TET-harjoittelusta, yrittäjyydestä ja työelämästä yleensäkin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17922

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

07.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner