Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 14294

E-S Arena

Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry

21.10.2015 - 18.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

E-S Arena hankkeella Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry haluaa yhteistoiminnassa kylien urheilu- ja voimisteluseura Vire ry:n kanssa, olla luomassa mielekkäitä toimintapuitteita lapsille ja nuorille ja palauttamassa eri sukupolvien välistä yhteisöllisyyttä,. Tavoitteena on lisätä kyliemme elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. Emme aio tyytyä passiivisiksi sopeutujiksi suhteessa ulkoisiin muutoksiin, vaan olla oma-aloitteisia ja kehittää kyliemme houkuttelevuutta muuttuvassa maaseutuympäristössä. Maaseudun erilaistuva elinkeinorakenne luo uusia haasteita ja mahdollisuuksia ja tätä haluamme tukea vahvistamalla kyliemme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tasa-arvoa. Kyläseurojen yhteisomistuksessa oleva tontti monitoimikenttineen luo hyvät puitteet yhteistoiminnan vahvistamiseksi. Kyse on investointihankkeesta, jolla kehitetään monitoimikentän aluetta siten, että se luo viihtyisät ja luokseen kutsuvat puitteet eri ikäisille kyläläisille, olivatpa he sitten nykyisiä, tulevia, entisiä, kesä- tai lähialueiden asukkaita, erityiskohteena lapset ja nuoret ja heidän harrastusten mahdollistaminen turvallisessa ja kotia lähellä olevassa " meidän omassa paikassa", seniori-ikäisiä unohtamatta. Hanke on kyläyhteisöjen yhteishanke ja se rakentuu vahvalle talkootyölle. Hankkeen toimenpiteet ovat:1) kunnostaa alueella oleva pieni hirsirunkoinen rakennus toimimaan pukusuojana ja huoltotilana. 2) rakentaa kyliltä puuttuva yhteinen toimintatila eli lämmin kotarakennus, joka luo hieman erilaiset puitteet lasten ja nuorten kerhotoiminnalle ja kaiken ikäisten erilaisille kokoontumisille ja. 3) uudistetaan kentän kaukaloseinämät, raivataan ja pohjustetaan entinen pururata, hankitaan erilaista kiinteää urheiluvälineistöä ja lisätään koko alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta kohentamalla ympäristöä, rakentamalla turvalliset kulkuväylät pukusuojalta ja kodalta kentälle. Koko hanke pyrkii toimimaan osallisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14294

Startdatum

21.10.2015

Slutdatum

18.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner