Projekt
Investeringsprojekt - 278566

Eckerös motionsbacke

Eckerö Idrottsklubb rf

- 30.05.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Eckerö idrottsklubb r.f. (EIK) genomför projektet ”Eckerö motionsbacke” vid motionsbanan i Eckerö där en motionstrappa och pulkabacke byggs i samband med att belysningen för hela motionsbanan förnyas. Målgrupp för projektet är kommunens (samt närliggande kommuners) invånare i alla åldrar. Kombinationen av motionstrappa, bättre och mer effektiv samt miljövänlig och energibesparande belysning längs med spåret och den belysta pulkabacken, gör att vi når alla åldrar och kan locka fler människor till området året runt. Motionsbanan ligger bekvämt beläget i direkt anslutning till Solvallen där vi har en fotbollsplan och utegym för både vuxna och barn. I närområdet finns även en discgolfbana som EIK initierat och uppfört i samband med Folkhälsans simstrand och kommunens ungdomslokal. Allt som kan uppmuntra till rörelse och trevlig samvaro för kommunens invånare är av stort värde och detta har varit ett efterfrågat projekt både av invånare och politiker i kommunen.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Projektnummer

278566

Slutdatum

30.05.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Typ av åtgärd

Utvecklingsstöd

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner