Hanke
Utvecklingsprojekt - 21964

EduBerry

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

01.05.2016 - 23.10.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

EduBerry on koulutushanke, jonka avulla lisätään marjanviljelijöiden ammatillista osaamista. Viljelijöiden osaaminen niin viljelytekniikan kuin marjatilan johtamisen eri osa-alueilla paranee, jolloin tuotannosta tulee kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Koulutukset auttavat viljelijöitä ottamaan käyttöön digitalisaation mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet. Hankeaikana 1.5.2016-31.12.2018 järjestetään koulutuksia eri aihealueilta kontaktiopetusta, tutustumiskäyntejä ym. menetelmiä käyttäen. Sosiaalinen vuorovaikutus ja vertaisoppiminen nykyaikaisia menetelmiä käyttäen ovat keskeisellä sijalla hankkeen toteutuksessa. Hankkeessa ostetaan asiantuntijapalveluja niin Suomesta kuin ulkomailta. Myös muiden hankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä. Hanke edesauttaa Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 tavoitteita erikoismaatalouden osalta sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita mm. tiedonvälityksen, innovaatioiden ja yhteistyön osalta. Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Savon maakunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21964

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

23.10.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
bärodling
integrerad produktion (IP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt