Projekt
Utvecklingsprojekt - 21964

EduBerry

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

01.05.2016 - 23.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

EduBerry on koulutushanke, jonka avulla lisätään marjanviljelijöiden ammatillista osaamista. Viljelijöiden osaaminen niin viljelytekniikan kuin marjatilan johtamisen eri osa-alueilla paranee, jolloin tuotannosta tulee kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Koulutukset auttavat viljelijöitä ottamaan käyttöön digitalisaation mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet. Hankeaikana 1.5.2016-31.12.2018 järjestetään koulutuksia eri aihealueilta kontaktiopetusta, tutustumiskäyntejä ym. menetelmiä käyttäen. Sosiaalinen vuorovaikutus ja vertaisoppiminen nykyaikaisia menetelmiä käyttäen ovat keskeisellä sijalla hankkeen toteutuksessa. Hankkeessa ostetaan asiantuntijapalveluja niin Suomesta kuin ulkomailta. Myös muiden hankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä. Hanke edesauttaa Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 tavoitteita erikoismaatalouden osalta sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita mm. tiedonvälityksen, innovaatioiden ja yhteistyön osalta. Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Savon maakunta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21964

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

23.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner