Projekt
Utvecklingsprojekt - 259464

EHOMPI – uudistavat palvelut ja paikallisuus maaseutualueiden vetovoiman mahdollistajana

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudulla on kasvava tarve löytää kestäviä ratkaisuja elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Oulun ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston EHOMPI- hankkeen päätavoitteena on edistää maaseudun vetovoimaisuutta uudistavien palvelujen ja paikallisen yhteistyön avulla. Uudistavien palvelujen taustalla on uudistavan matkailun lähestymistapa, jossa haittojen vähentämisen sijaan lisätään positiivisia hyötyjä paikallisesti luonnolle ja yhteisöille edistäen pitkän aikavälin kestävyyttä. EHOMPI-hankkeen tarkoituksena on konkretisoida, mitä uudistavan matkailun lähestymistapaan nojaavat palvelut voivat maaseutukontekstissa olla ja miten niitä voidaan toteuttaa paikallisesti yhteistyössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla palveluja tarjoavat yritykset, organisaatiot, yhdistykset, ja muut toimijat, joilla on kiinnostusta kehittää palveluja uudistavan matkailun lähestymistavan avulla. Hankkeen toimenpiteissä: - hankitaan ajantasaista tietoa uudistavista palveluista ja maaseudulle soveltuvista case-esimerkeistä, sekä tuotetaan asiakasymmärrystä uudistavasta matkailusta - tunnistetaan kohdealueilta löytyviä paikallisia helmiä - suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa paikallisia ja uudistavia palvelukonsepteja - viestitään aktiivisesti käyttäen viestintäkeinoja, jotka tuovat näkyvyyttä ja vuorovaikutusta hankkeen teemojen ympärille EHOMPI-hankkeen myötä kohderyhmä saa käyttöönsä osaamista kehittää yhteistyössä paikallisuudesta ponnistavia uudistavia palveluja, jotka vastaavat vastuulliseen kysyntään ja joilla voidaan varmistaa ympäristölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset hyödyt paikallisesti. Toimenpiteiden avulla aktivoidaan vuorovaikutusta ja edistetään positiivisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin. Hankkeen myötävaikutuksella paikallinen vetovoima ja kulttuurin, perinteiden ja ympäristön arvostus kasvavat, sekä luodaan kestävää toimintatapaa palvelujen kehittämiseen. Hanke toteutetaan 1.3.2024-31.8.2026 Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

259464

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner