Projekt
Utvecklingsprojekt - 205284

Eka työ omalla nurkalla – ensikokemus työelämästä Orimattilassa

Ampun 4H-yhdistys ry

01.09.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa selvitetään nuorten, pääasiassa 14-20 -vuotiaiden, paikallisen työllistymisen nykyhetken haasteita sekä työllistäjien että nuorten näkökulmasta. Tavoitteena on, että yhä useampi nuori voisi saada ensimmäisen työkokemuksensa omassa kotikunnassaan varhaisessa vaiheessa. Selvityksen ja osallistavan kehittämisen tuloksena muodostetaan paikallisiin tarpeisiin vastaava toimintamalli, jonka avulla yhä useampi nuori voi saada työelämän ensikokemuksia omassa kotikunnassaan. Varhainen työelämäkokemus kotikylällä vähentäisi eriarvoisuutta ja tukisi nuorten työelämätaitoja tulevaisuuteen. Selvityksen myötä tunnistetaan paikallisten työllistäjien toiveet, tarpeet, esteet ja mahdollisuudet nuorten paikallisen työllistymisen lisäämiselle. Paikallisiin tarpeisiin kehitettävällä toimintamallilla madalletaan työllistäjien kynnystä työllistää nuoria ensimmäiseen työkokemukseen sekä luodaan pienemmistä tehtävistä ja työllistämismahdollisuuksista laajempia kokonaisuuksia. Selvitystyössä kartoitetaan perinteisten yritystyöllistäjien lisäksi myös muita työllistymisen muotoja mm. kotitalouksien ja paikallisten yhteisöjen tarpeisiin sekä kunnan elinvoimaa tukemaan esimerkiksi luonto- ja ekologisuuspalveluita lisäten. Osallistavia ja yhteisöllisiä menetelmiä hyödyntäen selvitetään vastauksia mm. kysymyksiin millainen nuorten työllistämisen malli lisäisi paikallistan nuorten mahdollisuuksia saada ensimmäisiä työelämän kokemuksia kotikunnassaan? Miten työnantajia voidaan tukea ja kannustaa tarjoamaan nuorille ensimmäisiä työelämän kokemuksia? Miten paikallisia nuoria saataisi aktivoitua työllistymisen pariin varhaisessa vaiheessa? Millaisilla uusilla työllistämisen muodoilla paikallisia nuorten työelämäkokemuksia voidaan lisätä? Millaista koulutusta nuorille tulisi tarjota, jotta työskentelyvalmiudet vastaisivat työnantajien tarpeita? Selvitys luo pohjaa toimintamallin kehittämistyölle tulevaisuudessa tarjoten paikallista tietoa sidosryhmille ja verkostoyhteistyöhön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

205284

Startdatum

01.09.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner