Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 171690

Ekoluoman varrella valoa

Andelslaget NU-net

30.06.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa valokuituverkko Ekoluoman vesistön varrelle, Voltin, Vakkurin ja Kuoppalan kyliin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

171690

Aloituspäivämäärä

30.06.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt