Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 171690

Ekoluoman varrella valoa

Andelslaget NU-net

01.07.2021 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on rakentaa valokuituverkko Ekoluoman vesistön varrelle, Voltin, Vakkurin ja Kuoppalan kyliin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

171690

Startdatum

01.07.2021

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner