Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 171690

Ekoluoman varrella valoa

Andelslaget NU-net

30.06.2021 - 17.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on rakentaa valokuituverkko Ekoluoman vesistön varrelle, Voltin, Vakkurin ja Kuoppalan kyliin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Projektnummer

171690

Startdatum

30.06.2021

Slutdatum

17.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner