Projekt
Utvecklingsprojekt - 13142

EkoNu! – för ekobranschen i Svenskfinland

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.09.2015 - 20.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

EkoNu! -för ekobranschen i Svenskfinland är ett projekt vars syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten genom bl.a. informationsförmedling. En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras och stärks. Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen. Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, skogsägare och läroanstalter inom naturbruk, som söker information om t.ex. övergång till ekologisk odling och/eller produktion. Projektet riktar sig också till konsumenter av ekologiska produkter och indirekt till övriga inom ekologiska kedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare mm. Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare och de bakomliggande organisationerna till projekt EkoNu!-för ekobranschen i Svenskfinland är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. Projektets verksamhet innefattar följande åtgärdshelheter; demonstrationsodlingar, mentorskap, informationsförmedling, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens samt utvecklande av kommunikations koncept samt samarbete med nationella aktörer inom den ekologiska näringen via ProLuomu rf:s koordineringsprojekt. Projektet EkoNu!-för ekobranschen i Svenskfinlands:s verksamhet sker under tiden 1.9.2015 - 31.8.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13142

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

20.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner