Hanke
Utvecklingsprojekt - 13142

EkoNu! – för ekobranschen i Svenskfinland

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.09.2015 - 20.09.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

EkoNu! -för ekobranschen i Svenskfinland är ett projekt vars syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten genom bl.a. informationsförmedling. En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras och stärks. Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen. Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, skogsägare och läroanstalter inom naturbruk, som söker information om t.ex. övergång till ekologisk odling och/eller produktion. Projektet riktar sig också till konsumenter av ekologiska produkter och indirekt till övriga inom ekologiska kedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare mm. Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare och de bakomliggande organisationerna till projekt EkoNu!-för ekobranschen i Svenskfinland är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. Projektets verksamhet innefattar följande åtgärdshelheter; demonstrationsodlingar, mentorskap, informationsförmedling, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens samt utvecklande av kommunikations koncept samt samarbete med nationella aktörer inom den ekologiska näringen via ProLuomu rf:s koordineringsprojekt. Projektet EkoNu!-för ekobranschen i Svenskfinlands:s verksamhet sker under tiden 1.9.2015 - 31.8.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13142

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

20.09.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
eko
jordbruk
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt