Projekt
Utvecklingsprojekt - 293844

EKOpartio

Kaakonkulman maahanmuuttajat Rodnik ry

- 29.11.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Toteuttajat - Kaakonkulman Maahanmuuttajat Rodnik ry EKOpartio on lapsille ja nuorille suunniteltu koulutusprojekti, joka sisältää kolme erilaista suuntaa: kognitiivisen tutkimuksen, luovan ja sosiaalisen osallistumisen. Hankkeen aikana järjestämme lapsille viikon pituisen ryhmätoiminnan, jolloin lapset oppivat, että millaisia erilaisia esineitä voi syntyä eri luonnonvaroista, että vanhoista esineistä - jätteistä - voisi luoda jotain uutta. Lapset pääsevät tutustumaan kotitalousjätteiden keräyksen ja hävittämisen periaatteisiin: millaista roskaa kotitalouksissa on ja miten roskakoriin päätyvät tavarat voidaan käyttää uudelleen. Hankkeella pyritään antamaan lapsille tietoa oikeanlaisesta ympäristön käytöstä, jotta jätteiden erilliskeräyksestä tulee yleinen ja harjoitettu tapa. Tärkeää on myös opettaa lapsille vastuullista asennetta, ymmärrystä siitä, että planeetan ekologinen terveys riippuu heistä. Hankkeen tavoite • laajentaa lasten ja nuorten tietoisuutta luonnon ja ihmisen toiminnan välisestä suhteesta, • selventää lasten ja nuorten käsityksiä jätteiden eri lähteistä, • osoittaa kotitalousjätteiden monimuotoisuutta ja sen vaikutuksia ympäristöön; • muodostaa ajatuksia kotitalous- ja kotitalousjätteiden kierrätyksen toteutettavuudesta. • esitellä kotitalousjätteiden lajittelun, keräyksen ja hävittämisen periaatteet Suomessa. Toiminnan kohderyhmä Lapset, nuoret ja asukkaat Haminan, Kotkan, Virolahden lähialueilta Hankkeen odotetut tulokset Hankkeen tulokset • Lapset ja nuoret kehittävät tietojaan luonnon varoista ja tavoista säästää ja säilyttää maapallon luonnonvaroja • kehittävät taitoja säästää ympäristöä ja kykyä lajitella jättteitä oikein • osaavat käyttää ympäristöystävällisiä ja helposti hajoavia pakkausmateriaaleja • kierrättää esineitä uusiokäyttöön: tee niistä uusia ja hyödyllisiä Toteuttamisaikataulu Kesä-heinäkuu 2024, Hamina.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

293844

Slutdatum

29.11.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utvecklingsprojekt som genomförs som småskaliga projekt

Typ av åtgärd

Småskaliga projekt

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt som genomförs som småskaliga projekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner