Projekt
Utvecklingsprojekt - 109006

EkoTeko yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

17.10.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ekologisen kestävyyden edistämiseen on toimialueella ajankohtainen tarve ja siitä voi tulla yhdistystoimintaa uudistava voimavara. Yhdistykset voivat ottaa aktiivisen roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ekologisten toimintamallien jalkauttamisessa. Yhdistystoiminnan kestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä kaikenikäisten aktiivista osallisuutta yhdistyksissä. Hankkeessa pyritään laajaan yhteistyöhön kylien, yhdistysten ja kuntien kesken niin, että eri-ikäisten asukkaiden kokemukset ja kehitysehdotukset saadaan kuuluviin. Hankkeen tavoitteena on lisätä eri toimijoiden yhteistyötä yli kuntarajojen. Kestävän yhdistys- ja järjestötoiminnan kannalta on tärkeää saada uusia ja nuoria toimijoita mukaan. Jäsenten aktiivinen osallistaminen, kuuleminen ja matalan kynnyksen toiminnan tarjoaminen ovat edellytyksiä yhdistystoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

109006

Startdatum

17.10.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner