Projekt
Utvecklingsprojekt - 108762

EkoTeko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen

Varsin Hyvä ry

01.10.2019 - 31.08.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ekologisen kestävyyden edistämiseen on toimialueella ajankohtainen tarve ja siitä voi tulla yhdistystoimintaa uudistava voimavara. Yhdistykset voivat ottaa aktiivisen roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ekologisten toimintamallien jalkauttamisessa. Tämä edellyttää yhteistyötä kuntien ja asukkaiden välillä sekä koulutusta ja aktivointia. Yhdistystoiminnan kestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä kaikenikäisten aktiivista osallisuutta yhdistyksissä. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää alueen maaseudun ja yhdistystoiminnan ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Lisäksi edistetään sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä. Hankkeen toimenpiteet koostuvat koulutuksien, tilaisuuksien ja kampanjoiden ja opintoretkien järjestämisestä; sekä neuvonnasta, informatiivisen blogin tuottamisesta; ja yhdistysten kommunikaation ja yhteistyön fasilitoimisesta kuntien ja maakunnan kanssa. Hankkeessa valitaan case-paikkoja (kyliä, yhdistyksiä), joissa toteutetaan innovatiivisia ja konkreettisia toimenpiteitä. Vastaava hanke toteutetaan Ravakan alueella ja sen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

108762

Startdatum

01.10.2019

Slutdatum

31.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner