Hanke
Utvecklingsprojekt - 108762

EkoTeko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen

Varsin Hyvä ry

30.09.2019 - 30.08.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ekologisen kestävyyden edistämiseen on toimialueella ajankohtainen tarve ja siitä voi tulla yhdistystoimintaa uudistava voimavara. Yhdistykset voivat ottaa aktiivisen roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ekologisten toimintamallien jalkauttamisessa. Tämä edellyttää yhteistyötä kuntien ja asukkaiden välillä sekä koulutusta ja aktivointia. Yhdistystoiminnan kestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä kaikenikäisten aktiivista osallisuutta yhdistyksissä. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää alueen maaseudun ja yhdistystoiminnan ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Lisäksi edistetään sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä. Hankkeen toimenpiteet koostuvat koulutuksien, tilaisuuksien ja kampanjoiden ja opintoretkien järjestämisestä; sekä neuvonnasta, informatiivisen blogin tuottamisesta; ja yhdistysten kommunikaation ja yhteistyön fasilitoimisesta kuntien ja maakunnan kanssa. Hankkeessa valitaan case-paikkoja (kyliä, yhdistyksiä), joissa toteutetaan innovatiivisia ja konkreettisia toimenpiteitä. Vastaava hanke toteutetaan Ravakan alueella ja sen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

108762

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

30.08.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

klimatförändring
miljö
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt