Projekt
Utvecklingsprojekt - 275425

Eläintautien riskienhallinnan tehostaminen uusilla teknologioilla (ERISTEK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

- 30.07.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Eläintautien riskienhallinnan tehostaminen uusilla teknologioilla (ERISTEK). EIP-ryhmän muodostavat Satakunnan ammattikorkeakoulun Tutkimuskeskus WANDER (hankkeen päähakija), Lilja C Oy, Uudenmaan Pintasuojaus Ky, Säkylän Munakori Oy, Saloniemen tila ja Vetman Oy. Hankkeessa parannetaan tuotantoeläinten hyvinvointia ja lisätään eläintuotantotilan kannattavuutta soveltamalla uusia teknologisia ratkaisuja eläintautien torjumiseksi. Uusia teknologisia ratkaisuja optimoidaan laboratorio-olosuhteissa ja pilotoidaan tosielämän olosuhteissa tuotantoeläintiloilla. Tieteellisellä tutkimuksella osoitetaan ratkaisun toimivuus ja sen tieteellinen arvo osoitetaan artikkelina vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa. Tulosten pohjalta laaditaan myös käytännönläheinen ohjeistus, jossa kuvataan, miten hankkeessa pilotoitu ratkaisu hyödyttää tuotantoeläintiloja sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ja kuinka ratkaisun toteutus käytännössä tiloilla hoidetaan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

275425

Slutdatum

30.07.2027

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-projekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Europeiskt innovationspartnerskap EIP-projekt

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner