Hanke
Utvecklingsprojekt - 29576

Elämänmaku – yritysryhmän kehittämishanke – Innovatiivinen palveluotanto maatilalla

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

01.06.2016 - 27.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elämänmaku - yritysryhmän kehittämishanke - Innovatiivinen palvelutuotanto maatilalla Hankkeen aikana 1) kehitetään, 2) konseptoidaan ja 3) pilotoidaan uudenlaiseen liiketoimintaan tähtääviä malleja maatilaympäristössä. Uusien liiketoimintamallien arvoina ovat luonnonmukaisuus, hyvinvointi ja elämyksellisyys. Hankkeessa toteutettavat konseptit kehitetään yritysten tarpeiden, ammattitaidon ja vahvuuksien mukaan. Pilottien tavoitteena on löytää myös uusia yhteistyökumppaneita ja palveluiden käyttäjiä hankkeessa mukana oleville yrityksille. Yhteistyöllä konseptoinnista ja pilotoinnista muodostuu isompia kokonaisuuksia palveluiden kehittämiseen. Uusien kohderyhmien käyttäjälähtöiset kokemukset toimivat myös uudenlaisena promootio- ja markkinointikanavana mukana oleville yrityksille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29576

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

27.02.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

green care
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt