Hanke
Utvecklingsprojekt - 17514

Elämyksellinen Botniaring

Kurikan kaupunki

01.12.2015 - 21.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke toteutetaan Botniaringin alueella, alueen matkailutoimijoiden ja sidosryhmien keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää Botniaringin alueen matkailuyritysten palveluja ja palveluprosesseja, matkailutoimijoiden sekä muiden toimialojen yhteistä toimintamallia, matkailun tuotteistamiseen liittyvää osaamista sekä matkailupalvelupaketointia huomioiden eri kohderyhmät. Hankkeessa on tärkeää sitouttaa alueen toimijat yhteistyöhön tavoitellun kehityksen saavuttamiseksi. Hankkeen aikana kootaan Botniaringin alueen matkailupalvelut ja aktiviteetit yhteen paikkaan ja ne linkitetään yhdessä kehitettävään verkostoon. Tavoitteena on markkinoinnin ja myynnin edistäminen sekä erityisesti sähköisen kaupan toimintamallin luominen. Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan seuraavia kohderyhmiä alueelle: toimivat ja uudet yritykset, moottoriurheilijat, alan yhdistykset ja kerhot, maahantuojat ja -piirimyyjät, testiryhmät, yleisöryhmät, tapahtumajärjestäjät, oppilaitokset ja media. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen matkailua edistävät yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17514

Aloituspäivämäärä

01.12.2015

Loppumispäivämäärä

21.11.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt