Projekt
Utvecklingsprojekt - 84311

Elämyksiä maaseudulta

Turku Science Park Oy Ab

01.03.2019 - 08.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elämyksiä maaseudulta -hankkeen kohderyhmänä ovat Turun seudun mikroyritykset. Tavoitteena on matkailuyritysten välisen yhteistyön ja tuotetarjonnan kehittäminen sekä osaamistason nostaminen. Hanke auttaa yrityksiä tuotteistamaan kärkiteemojen mukaisia, kohderyhmille soveltuvia matkailutuotteita, lisäämään yhteistyötä, oppimista ja tiedon jakamista sekä tukee ympärivuotisuutta, sesonkien pidentymistä ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Hankkeessa kartoitetaan yritysten kehittämis- ja osaamistarpeet sähköisen kyselyn ja syvähaastattelujen avulla, minkä pohjalta toimenpiteet kohdistetaan kohderyhmän tarpeita vastaaviksi. Hankkeessa tuotteistetaan omatoimimatkailutuotteita seudun kärkikohteisiin, järjestetään yrityksille kehittämistarpeiden ja kärkiteemojen (esim. pyöräily, luonto, lähiruoka) aiheista tuotteistamis- ja kansainvälistymisvalmennuksia sekä tuotekorttityöpajoja. Tuotteistamisessa panostetaan sesongin pidentämiseen, ympärivuotisten tuotteiden kehittämiseen sekä takuulähtötuotteiden syntymiseen. Seudun tuotetarjonta kootaan viikko-ohjelmaan, tuotemanuaaliin, matkanjärjestäjäesitteeseen ja omatoimituotteet opastusmateriaaliin. Hankkeessa luodaan toimintamalli yritysten väliselle yhteistyölle ja verkostomaiselle toiminnalle sekä edesautetaan uudenlaisten digitaalisten yhteistyö- ja myyntialustojen käyttöönottoa yrityksissä järjestämällä koulutuksia niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja käytöstä. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia ja työpajoja, joissa vertaisoppimisen ja valmentajien avulla kartutetaan osaamista liiketoiminnan, kestävän matkailun toimintamallien ja palvelun laadun kehittämisessä sekä digitaalisten myynti- ja jakelukanavien valinnassa. Hankkeessa selvitetään lähialueilta ns. best practice -kohteet, joissa yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä ja hyödyntävät digitaalisia yhteistyö- ja myyntialustoja, sekä järjestetään yksi ulkomaan ja vähintään yksi kotimaan benchmarking-matka kartoituksessa tunnistetuille alueille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84311

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

08.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner