Projekt
Utvecklingsprojekt - 110312

Elämysten hevonen

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Elämysten hevonen -yritysryhmähankkeen tavoitteena on yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden parantaminen sekä korononkriisin hevosyrittäjille tuomiin haasteisiin vastaaminen. Tähän päästään kehittämällä yrittäjien omaa ammatillista osaamista, lisäämällä uusien hevosrotujen käyttöä ja tunnettavuutta, sekä erilaisten valmennus- sekä koulutuspalveluiden saavutettavuutta mahdollisimman laaja-alaisesti ja nykyaikaisin keinoin. Uusien ratsastuksen lajien ja palveluiden lisäksi kehitetään ja otetaan hevosyritysten käyttöön digitaalisia ympäristöjä ja alustoja, sekä vahvistetaan yrittäjien omaa osaamista tuottaa ja tarjota ratsastus- ja valmennuspalveluitaan monimediaisten kanavien kautta. Hankkeen yrittäjillä on tarve toimia jatkossa iberian ja klassisten rotujen, sekä uusien ratsastuksen lajien perehtyneinä neuvojina, joka vaatii kouluttautumista rotujen syntyperämaissa ja Suomessa. Samalla vahvistetaan erilaisten ratsastuksen valmennus- ja koulutuspalveluiden palveluiden saatavuus myös digitaalisesti. Hankkeella pyritään yrittäjien ja heidän palveluidensa laadun, saavutettavuuden ja valikoiman lisäämiseen, sekä näkyvyyden ja digitaalisuuden parantamiseen. Uusien lajien sekä ratsastuksen verkkopalveluiden ja niiden tunnettavuuden lisäämisellä Suomessa saadaan myös lisää uusia harrastajia ratsastusharrastuksen pariin, jossa harrastajamäärät ovat viime vuosina olleet uhkaavasti laskusuuntaiset. Yritysryhmähankkeen tuloksena yrityksillä on tarjota täysin uusia palveluita ja elämyksiä, joilla he tavoittavat uudet harrastajat ja vastaavat markkinoiden kysyntään. Yrittäjät toimivat yhteisen Elämysten Hevonen ja Dynaaminen Ratsukko -nimikkeen alla, josta heidän toimintakonseptinsa tunnistetaan. Yhdessä yritykset ovat paremmin valmiita vastaamaan markkina- ja asiakaskysyntään sekä yritysten kilpailukyky paranee. Hankkeen vaikutuksesta yrityksillä on valmiudet toimia uudenlaisena ja kiinnostavana hevosalan toimijana niin kotimaassa kuin matkailu- ja vientimarkkinoillakin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

110312

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner