Projekt
Utvecklingsprojekt - 17993

Elävä Huittinen

Huittisten kaupunki

01.09.2015 - 11.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

HAnkkeen tavoitteena on yhteistyön ja kumppanuuden lisääminen kauppias- ja pelveluyritysten, kylätoimijoiden, kolmannen sektorin, oppilaitosten yrittäjäyhdistysten sekä matkailuyhdistysten kesken. Pyritään luomaan uusia yhteistyömuotoja, aktiivisesti kehittää verkostoja ja lisätä yhteistyötä maaseudun toimijoidenkesken. Kehitetään Huittisten kaupungin kilpailukykyä, johon vaikuttavat asukkaat yritykset, yhteiöt ja julkinen valta. Elävä Huittinen, elävä kaupunkikeskus riippuu kyvystä synnyttää, houkutella ja ylläpitää toimintaa, joka lisäää alueen hyvinvointia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

17993

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

11.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner