Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 50064

Elävä Tiutinen

Tiutisen Työväenyhdistys r.y.

31.07.2017 - 28.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elävä Tiutinen hankkeen tavoitteena on lisätä saaren elinvoimaisuutta sekä yhteistoimintaa eri ikäpolvien välillä. Hankkeella luodaan edellytyksiä uudenlaiselle seudulliselle palveluille, tapahtumille ja liiketoiminnalle. Hankeen tuloksena syntyy viihtyisä lähiliikuntapaikka oman kodin lähettyvillä, joka kannustaa kyläläisiä liikkumaan ja pitämään huolta itsestään ja toisistaan. Hanke lisää saaren yhteisöllisyyttä mahdollistamalla yhteiset tapahtumat, koulutukset, illanvietot, urheilukilpailut ja luo pohjaa yhteistyölle oman ympäristön viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden kasvattamiseksi. Hanke toimii myös avauksena pitkäjänteiselle kyläyhteisön kehittämistyölle. Tuloksia mitataan kyläläisten keskuudessa toteutettavalla viihtyvyyskyselyllä sekä ideointikilpailulla, jotka toteutetaan hankkeen aikana. Viihtyisyyttä mitataan myös julkaisemalla kuvia ja tarinoita hankkeen etenemisestä Facebook sivuilla (Tiutisenryhmä) ja Blogikirjoituksissa. Alueen nuoret tuottavat You-Tube videoita yhteisistä Talkootapahtumista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

50064

Startdatum

31.07.2017

Slutdatum

28.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner