Hanke
Utvecklingsprojekt - 38602

Elävät kylät – kulttuuristavoimaa vapaaehtoistyöstä hyvinvoinnin tueksi

MIELI Rovaniemen Seudun Mielenterveys ry

01.05.2017 - 07.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elävät kylät - kulttuuristavoimaa hyvinvoinnin tueksi -hanke toteuttaa Peräpohjolan kehitys ry:n Elävät jokivarret strategiaa - Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014 - 2020 ja erityisesti sen painopistealueita: Toiminnallinen yhteisöllisyys ja Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat. Haettava hanke toteuttaa Rovaniemen kaupunkistrategiaa 2014 - 2017 sen arvoja, visiota ja päämäärää. Tavoitteena on innostaa kylien asukkaita vapaaehtoistyöhön ja perustaa tarvelähtöisesti uusia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja kylille. Samalla tavoitellaan uusia kohderyhmiä mukaan toimintaan. Hankkeessa kehitetään kulttuurista vapaaehtoistyötä; kylillä jo toimivien ja rekrytoitavien uusien vapaaehtoisten kulttuurista osaamista vahvistetaan hankkeen aikana. Näin vapaaehtoisten osaaminen jää kylien yhteisöjen käyttöön hankkeen jälkeen. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

38602

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
nätverk
samhörighet
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt