Projekt
Utvecklingsprojekt - 257671

Elettyä elämää-teuvalaisen kotiseudun kuva lasten ja nuorten silmin (EELI).

Teuva-seura r.y.

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Paikalliset kotiseututoimijat ovat kantaneet vuosien ajan huolta Etelä-Pohjanmaalla Teuvalla toimivan Foto-Nisulan arvokkaan vanhan valokuvakokoelman kohtaloista. Nisulan suku, Teuva-seura, Teuvalaisen Kulttuurin Tuki, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Seinäjoen museot suunnittelivat yhdessä kokoelman tulevaisuuspolun. Kokoelma tullaan sijoittamaan Seinäjoen museoiden arkistoon. Kuvien siirtyminen museoon ei kuitenkaan palvele riittävässä määrin teuvalaista kotisetu-ja kulttuuritomintaa ja toivetta saada kuvakokoelma paikallisesti näkyville. Tueksi tarvitaan kehittämishanke, jossa vanhojen valkuvien näkymät ja tarinat kiinnittyvät osaksi nykypäivän asukkaiden kotiseutua. Kokoelma halutaan tehdä tunneksi kaikille teuvalaisille ja etenkin alueen lapsille ja nuorille laajentamalla kokoelman parissa tehtävää työtä kotiseutu-ja kulttuuriympäristökasvatuksen suuntaan. Tavoitteena on vanhojen valokuvien avulla kannustaa lapsia ja nuoria pohtimaan ja dokumentoimaan omaa kotiseutusuhdettaan. Hanke jakaantuu kolmeen kokonaisuuten: kuvakokoelmasta valikoitujen valokuvien digitointiin, digitoitujen valokuvien varaan rakentuvaan työpajakokonaiuuteen, jossa teuvalaiset lapset ja nuoret käsittelevät omaa kotiseutusuhdettaan sekä näiden ympärille rakentuvaan näyttelyyn.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

257671

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner