Hanke
Utvecklingsprojekt - 110721

Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa – ELLI

Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

31.12.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa, ELLI-koulutushankkeessa toimijoina ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen päätavoitteena on pohjoiskarjalaisen maidon, marjojen, kasvisten ja luonnontuotteiden ruokaketjun osaamisen, yrittäjyyden ja liiketoiminnan vahvistaminen. Lisäksi osatavoitteina ovat jatkojalostuksen osaamisen vahvistaminen elintarvike- ja luonnontuotealalla sekä alkutuotannon jatkojalostuksessa, alkutuotannon ja elintarvikealan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen erityisesti nuorten ja alanvaihtajien keskuudessa, ja alkutuotannon ja elintarvikealan digiosaamisen vahvistaminen. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jatkojalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat elintarvikealasta sekä alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneet henkilöt, erityisesti maito-, marja-, kasvis- ja luonnontuotealalla toimijat. Hankkeen koulutusten tuloksena tuotteiden jatkojalostukseen liittyvä osaaminen vahvistuu, toimialan tunnettavuus ja vetovoima lisääntyvät erityisesti nuorten ja alan vaihtajien keskuudessa ja yrittäjyys ja yritysten kannattavuus lisääntyvät Pohjois-Karjalan maakunnassa. Elintarvikealalla toimijoiden tietopohja ja näköpiiri laajenevat, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen ja liiketoiminnan vahvistamisen. Lisäksi hanke edistää maaseudun elävöittämistä sekä alkutuotannon, elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjien verkostoitumista maakunnassa ja valtakunnallisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110721

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
korta distributionskedjor
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt