Projekt
Utvecklingsprojekt - 113434

Elinkeinokoulutus vapaan sivistyön osaksi

PARIKKALAN KUNTA

20.11.2019 - 20.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoittena on kehittää opiston toimintaa yhdeksi elinkeinoelämän ja maaseudun kehittämisen työkaluksi yhteistyössä yrittäjien, kuntapäättäjien, tutkintoja tarjoavien oppilaitosten, muiden sidosryhmien sekä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa. Hankkeen yhteydessä kartoitetaan olemassa olevaa koulutustarvetta, yhteistyökumppaneita koulutuksen tuottamiseen ja mahdolliseen auditoimiseen, hankitaan/tuotetaan osaavia kouluttajia suunniteltuihin koulutuksiin, markkinoidaan toteutuskelpoisia koulutuskokonaisuuksia ja järjestetään seuranta tavoitteiden toteutumisesta. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös mahdollisuudet valmentavan tai ammatillisen koulutuksen tuottamiseen opiston kautta. Elinkeinokoulutuksen pilottihankkeena on matkailun palvelurakenteen kehittäminen erityisesti alueelta puuttuvien ohjelmapalvelujen osalta. Luonto-ohjaajan taitojen lisäksi koulutusta annetaan yritystoiminnassa ja taloussuunnittelussa- sekä hallinnassa. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet ryhtyvät alalle joko yksittäisiksi tai ryhmämuotoisiksi elinkeinonharjoittajiksi tuottamaan uusia ja tukemaan jo olemassa olevia matkailupalveluja erityisesti Rautjärven ja Parikkalan alueilla. Elinkeinoelämän tarpeita vastaavan koulutuksen tarjonta poikkeaa selvästi kansalaisopiston normaalista kulttuuri- ja harrasteperusteisesta tarjonnasta. Onnistuessaan hanke tulee olemaan esimerkkinä myös muille maaseutuopistoille vastaamaan aina enenevissä määrin suurtaajamiin keskittyvän ammatillisen aikuiskoulutuksen haasteisiin

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

113434

Startdatum

20.11.2019

Slutdatum

20.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner