Projekt
Utvecklingsprojekt - 193615

Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024

Muonion kunta

02.05.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vähäisen liikkumisen aiheuttamat kustannukset Suomessa ovat 3,2 miljardia (Vasankari ja Kolu 2018) ja kuntatasolla tämä tarkoittaa kymmenien miljoonien eurojen kustannuksia (Tampereen kaupunkiseutu 2019.) Tunturi-Lapin kunnissa ei ole tarjolla elintapaohjauksen/liikuntaneuvonnan palvelua. Näin ollen mukana olevissa kunnissa on tarve liikuntaneuvonnan luomiselle ja vakiinnuttamiselle. Liikuntaneuvonta on maksuton palvelu, josta vastaa yleensä joko kunnan liikuntatoimi tai terveydenhuolto. Tunturi-Lapin kunnat tarvitsevat hankerahoitusta yhteneväisen mallin luomiseksi, sillä olemassa olevia resursseja palvelun aloittamiseen ei ole. On tärkeää, että lähikunnissa on samanlainen toimintamalli, palveluindikaattorit ja mittarit, jotta palvelun tulos on jatkossa määriteltävissä ja vaikuttavuus on mitattavissa. SOTE-uudistus on herättänyt epävarmuutta siitä, kuinka palveluketjut käynnistyvät ja toimivat jatkossa kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Toimivat uudenlaiset rakenteet tulisi luoda jo ennen uudistusta eli rakentaa saumaton liikuntaneuvonnan yhdyspinta osaksi elintapaohjauksen kokonaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa selkeää tehtävien ja vastuiden jakoa, joka tällä hankkeella saadaan toimivaksi palveluksi. Hankkeen päätavoitteena on luoda Tunturi-Lapin kuntiin liikuntaneuvonnan/elintapaohjauksen palvelupolku osaksi kunnan ja terveydenhuollon palvelutarjotinta. Kohderyhmänä ovat erityisesti työikäiset. Tavoitteena on luoda toimiva palveluketju, jossa toteutuu tiivis yhteistyö monien osapuolten välillä. Hankkeen toisena päätavoitteena on kouluttaa, viestiä ja vakuuttaa kunnan toimijat ja muut sidosryhmät elintapaohjauksen sekä liikunnan tärkeästä merkityksestä terveyden edistämisessä. Lisäksi hankkeeseen sisältyy kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, taloudellinen aspekti) hankkeen kunnissa eri kohderyhmien keskuudessa. Tavoitteen alle kuuluu myös neuvoloiden ja kirjastojen liikunnallistaminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

193615

Startdatum

02.05.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner