Projekt
Utvecklingsprojekt - 83931

Elintarvikealan brändättyjen tuoteperheiden kiihdytysohjelma – alueiden välinen ohjelma

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2019 - 19.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ruokaan liittyvät trendit luovat erinomaisen markkinaraon suomalaisille elintarvikkeille, mutta usein yritysten pieni koko ja kapea tuotevalikoima sekä rajalliset resurssit muodostuvat esteeksi kansainvälistymiselle. Samoin yksi suurimmista haasteista on toimiminen kuluttajaliiketoiminnassa kansainvälisesti, jossa tarinankerronnalla ja brändeillä on suuri merkitys ja mm. sosiaalisella medialla mielipidevaikuttajineen merkittävä rooli kustannustehokkaassa tunnettuuden luomisessa. Elintarvikealan brändättyjen tuoteperheiden kiihdytysohjelma -hankkeen päätavoitteena on kehittää suomalaisten pienten elintarvikeyritysten osaamista brändättyjen, korkean arvonlisän tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Lisäksi hanke aktivoi ja opastaa yrityksiä yhteistyöhön kollektiivisten tuotemerkkien rakentamisessa kansainvälisille markkinoille, sekä vahvistaa verkostoja ja pyrkii luomaan uusia toimintamalleja tukemaan alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet ovat: maakohtaisten elintarvikebrändien rakentaminen -verkkovalmennuspäiväsarjan sisällön tuotanto; elintarvikealan brändäys -valmennusmateriaalin sisällön tuotanto yritysten kansainvälisen mainonnan ja markkinoinnin suunnittelun tueksi sekä 10 yrityksille suunnattua tilaisuutta yhteistyössä hankepartnereiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi aktivoidaan yrityksiä yhteistyöhön tuomalla markkinatietoa, tietotaitoa yhteistoimintamalleista sekä ideoidaan yhteistyömahdollisuuksia. Yritysten kansainvälistymisen tueksi rakennetaan asiantuntija- ja mentor-verkosto. Hanke hyödyttää laajasti kotimaisia elintarvikealan kansainvälisille markkinoille suuntaavia yrityksiä. Hanke rakentaa ja vahvistaa yhteistyötä yliopistojen, ja yritysten välille, tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön sekä vahvistaa elintarvikealan yritysten osaamispoolia kehittämällä yhteistyötä yritysten kesken ja aktivoimalla viranomaisten asiakaslähtöistä yritysten kehittämistä

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

83931

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

19.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner