Hanke
Utvecklingsprojekt - 179820

Elintarvikeyritysten vientivalmiustason selvittäminen ja osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa (ELVIS)

Turun yliopisto

31.12.2021 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoite on selventää kokonaiskuvaa varsinaissuomalaisten elintarvike- ja juoma- sekä luonnontuotealan yritysten vientipotentiaalista. Lisäksi tavoitteena on tarjota alkuvaiheen apua, opastusta ja infoa viennin aloittamiseksi valtakunnallisen Ruokasvu- hankkeen vientipolun mukaisesti https://www.mtk.fi/vientipolku. Hanke pyrkii avaamaan uusia mahdollisuuksia arvoverkostojen muodostamiseksi ja aktivoimaan yrityksiä yritysryhmähankkeisiin. Lisäksi hanke pyrkii tukemaan potentiaalisia vientiyrityksiä pääsemään mukaan valtakunnallisten kasvuohjelmien pariin, esim. Food From Finland ja/tai ELY-keskuksen Länsirannikon elintarvikevienti-koulutusohjelman yrityskohtaiseen palveluun. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset Annex I tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä non-Annex I tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseudulla sekä luonnonvaratuottajat ja - jalostajat, myöhemmin tässä hankesuunnitelmassa elintarvikealan yritykset. Hyödynsaajina ovat kansainvälistymiseen liittyvät vientitoimijat ja ruokasektoriin verkottuvat muut toimialat, joista keskeisimpinä ovat matkailu, logistiikka, ICT sekä biotalous. Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Hanke toteutetaan yhteistyössä ammattiopisto Livian kanssa (Peimarin koulutuskuntayhtymä).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

179820

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Livsmedelsexport
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt