Projekt
Utvecklingsprojekt - 179820

Elintarvikeyritysten vientivalmiustason selvittäminen ja osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa (ELVIS)

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.12.2021 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoite on selventää kokonaiskuvaa varsinaissuomalaisten elintarvike- ja juoma- sekä luonnontuotealan yritysten vientipotentiaalista. Lisäksi tavoitteena on tarjota alkuvaiheen apua, opastusta ja infoa viennin aloittamiseksi valtakunnallisen Ruokasvu- hankkeen vientipolun mukaisesti https://www.mtk.fi/vientipolku. Hanke pyrkii avaamaan uusia mahdollisuuksia arvoverkostojen muodostamiseksi ja aktivoimaan yrityksiä yritysryhmähankkeisiin. Lisäksi hanke pyrkii tukemaan potentiaalisia vientiyrityksiä pääsemään mukaan valtakunnallisten kasvuohjelmien pariin, esim. Food From Finland ja/tai ELY-keskuksen Länsirannikon elintarvikevienti-koulutusohjelman yrityskohtaiseen palveluun. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset Annex I tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä non-Annex I tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseudulla sekä luonnonvaratuottajat ja - jalostajat, myöhemmin tässä hankesuunnitelmassa elintarvikealan yritykset. Hyödynsaajina ovat kansainvälistymiseen liittyvät vientitoimijat ja ruokasektoriin verkottuvat muut toimialat, joista keskeisimpinä ovat matkailu, logistiikka, ICT sekä biotalous. Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Hanke toteutetaan yhteistyössä ammattiopisto Livian kanssa (Peimarin koulutuskuntayhtymä).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

179820

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner