Hanke
Utvecklingsprojekt - 66523

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet – Maaseutuklusterin viestintä

Lapin liitto

01.05.2018 - 25.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen rooli Maaseutuklusterissa on olla vastuussa viestinnästä ja koordinaatiosta erityisesti Maaseutuklusterin aluekehityksen osalta. Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hanke jatkaa Arktisen biotalouden aloittamaa työtä Maaseutuklusterin kärkien liiketoimintapotentiaalin tunnistamisesta realisointiin. Hanketta on työstetty yhteistyössä laajan verkoston ja erilaisten hankkeiden kanssa. Hankkeeseen on nostettu tärkeimmät kärjet koordinoinnin ja viestinnän eteenpäin viemiseksi. Hankkeen työpaketteina ovat: TYÖPAKETTI 1, YLEINEN VIESTINTÄ TYÖPAKETTI 2, SPARRAUSTILAISUUDET TYÖPAKETTI 3, PARASTAMISMATKAT TYÖPAKETTI 4, OPPILAITOSYHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN VIESTINNÄLLÄ TYÖPAKETTI 5, KLUSTERIPALVELUIDEN PAKETOINTI VIESTINNÄN KEINOIN TYÖPAKETTI 6, SKENAARIOTYÖ JA UUSI MAASEUTUOHJELMA Hankkeen työpaketeissa tapahtuvien toimintojen tuloksena maaseudun biotuotteet ja -palvelut realisoituvat uudeksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi Lapin alueella. Lapin älykkäästä klusteritoiminnasta Maaseutuklusterin osalta tulee entistä monipuolisempaa ja se vakiintuu osaksi lappilaisten toimijoiden kuten yritysten, kehittäjien ja oppilaitosten arkitoimintaa. Hankkeen toiminnan tuloksena Maaseutuklusterin palvelut ovat entistä tunnetumpia ja niitä käytetään aktiivisesti hyödyksi lappilaisen yrittäjyyden tukemisessa. Maaseutuklusterin kautta organisaatiot tarjoavat klusteripalveluita yrityksille vahvassa yhteistyössä toistensa kanssa. Hankkeen yhtenä tuloksena ovat selkeästi muotoutuneet klusterin palvelupaketit. Kerrannaisvaikutukset aluetaloutta tukevista hankinnoista ovat alkaneet näkymään koko Lapin alueella. Lappilaisia biotalousyrityksiä on näkyvillä myös jo kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen tarve, tausta, tavoitteet, toimenpiteet, riskit, tulokset ja muut tarvittavat asiat on avattu tarkemmin muissa osioissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

66523

Aloituspäivämäärä

01.05.2018

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Livsmedel
bioenergi
naturprodukter
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt