Projekt
Utvecklingsprojekt - 33869

Elinvoimaa ja palveluinnovaatiot esiselvityshanke

Sysmän kunta

30.09.2016 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutukunnissa väestön vähentyminen ja harva asutus aiheuttavat ongelmia palveluiden rahoituksessa, järjestämisessä, saavutettavuudessa ja laadussa. Väestöpohjan vähäisyys tekee osasta palveluita perinteisillä toimintatavoilla kohtuuttoman kalliita järjestää. Uudet digitaaliset ratkaisut ovat yksi keino tarjota palveluja, joihin väestöpohja perinteisellä toimintatavalla ei riitä. Uudet innovatiiviset toimintatavat ovat mahdollisuus menestyä pienellä väestöpohjalla isompiin väestökeskittymiin, kuntiin ja suuryrityksiin nähden. Esiselvityshankkeen tavoitteena on tunnustella maaseutukuntien yhteistyövalmiuksia uusiin toimintatapoihin ja palveluinnovaatioihin niin kuntien, yritystoiminnan kuin kolmannen sektorin osalta. Lisäksi tarkoituksena on uusien toimintatapojen ja palveluinnovaatioiden arvioiminen ja pohjatyö varsinaisia yksilöityjä hankkeita varten. Tuloksena syntyy listaus niistä toimenpiteistä, jotka ovat taloudelliselta hyötysuhteeltaan realistisia, vaikuttavia ja toteutettavissa maaseutukunnissa sekä vastaavat esiselvityshankkeessa mukana olevien tahojen tahtotilaa. Esiselvityksen pohjalta löydetään ratkaisumalleja niin julkisten, yksityisten kuin kolmannen sektorin palvelujen uudenlaiseen alhaisen väestöpohjan ja pitkät etäisyydet huomioon ottaviin tuottamistapoihin. Yhteistyötä pyritään rakentamaan mm. seuraavissa teemoissa: joukkoliikenne, työllisyyden hoito, elinvoiman lisääminen digitaalisilla ratkaisuilla ja uusilla palveluinnovaatioilla, vapaa-ajan asukkaiden ostovoiman parempi hyödyntäminen paikallisten yritysten liikevaihtoon ja palvelujen ympärivuotisuuden lisääminen sekä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön lisääminen kuntarajat ja maakuntarajat ylittäen maaseutukuntien elinvoiman vahvistamiseksi. Esiselvityshankkeen potentiaalisia kumppaneita ovat ainakin mukana olevat kunnat ja näiden kuntien yrittäjäyhdistykset, muu kolmas sektori ja säätiöt sekä suoraan yritykset ja oppilaitokset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

33869

Startdatum

30.09.2016

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner