Projekt
Beredningspenning - 284640

Elinvoimaa ja turvallisuutta Simojärven maaseutuyhteisöön -valmistelurahahanke

Korte- Koivuperän kyläyhdistys ry

- 29.11.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ranuan Simojärvi on Suomen 50. suurin järvi, jonka ympäristö on tarjonnut jo tuhansien vuosien ajan erinomaiset mahdollisuudet elämään. Simojärven alueen kylät muodostavat harvaan asutun maaseutuyhteisön, jossa on yhteensä yli 1100 vakituista ja vapaa-ajan asuntoa. Alueella toimii viisi kylätoimijaa: Korte-Koivuperän kyläyhdistys ry, Kemihaaran kyläseura ry, Impiö-Nikkilän kyläyhdistys ry, Länsirannan maa- ja kotitalousseura ry ja Saariharjunseudun kylätoimikunta. Simojärven maaseutuyhteisön yhteisenä haasteena on heikentynyt elinvoima ja lisääntyvä turvattomuuden tunne. Elinvoiman hiipumisen merkkejä ovat esimerkiksi autioituminen ja kunnan, hyvinvointialueen ja muiden palvelujen etääntyminen. Harvaan asutulla maaseudulla turvattomuuden tunnetta aiheuttavat Suomessa eniten huoli maailman menosta, alueellisesta eriytymisestä hyvinvoinnin suhteen sekä oma toimeentulo ja taloudellinen turvallisuus. Kylien elinvoima ja kyläläisten turvallisuuden tunne kietoutuvatkin vahvasti toisiinsa. Kylätoimijoiden toiveena on toteuttaa vuosina 2025–2027 Älykäs kylä -hanke, jossa laaditaan Simojärven maaseutuyhteisön elinvoima- ja kyläturvallisuussuunnitelmat. Vuoden 2024 valmistelurahalla (5000 €) selvitämme hankkeen onnistumisen edellytykset ja teemme Älykäs kylä -hankesuunnitelman. Valmistelurahan tuotoksena syntyy konkreettinen aiesopimus, joka kuvaa hankkeen idean ja tavoitteen sekä suunnitelman hankekumppaneiden hausta ja hankkeen viestinnästä, verkostoitumisesta ja osallistamisesta. Valmistelurahahankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Simojärven maaseutuyhteisön ja sen viiden kylän vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, matkailijat, yrittäjät, kunta, Lapin hyvinvointialue sekä muut elinvoimaan ja turvallisuuteen liittyvät toimijat. Hankehakijana toimii Korte-Koivuperän kyläyhdistys ry. Hanke toteutetaan vuonna 2024.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

284640

Slutdatum

29.11.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för Smarta byar, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner