Projekt
Utvecklingsprojekt - 74649

Elinvoimaa pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshanke

Lapin Liikunta ry

31.07.2018 - 16.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kolme kuukautta kestävän Elinvoimaa pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää lasten ja nuorten ajatuksia siitä, kuinka liikunta saataisiin osaksi arkea kestävällä tavalla. Selvitys antaa pohjaa kehittämishankkeen toimenpiteiden tarkemmalle suunnittelulle, millä tavoitellaan uudenlaisen, jatkuvuutta tukevan toimintamallin kehittämistä Pohjois- ja Itä-Lapin alueelle. Tässä esiselvityshankkeessa kerätään tietoa osallistaen ja eri tahoja kuullen, jotta kehittämishankkeen toimenpiteistä saadaan mahdollisimman kustannustehokkaita varsinaiseen kehittämishankkeeseen. Kohderyhmänä ovat Pohjoisimman Lapin Leader -alueella toimivat kunnat, koulut, järjestötoimijat sekä muut lasten ja nuorten harrastustoiminnasta kiinnostuneet tahot. Tahojen kautta tavoitamme lapset ja nuoret. Lisäksi kuntien nuorisvaltuustojen kautta saamme kuuluviin nuorten mielipiteet.Esiselvityshankkeessa tehdään kaksi kyselyä, joista toinen kohdistetaan kouluille ja toinen järjestöille ja kyläaktiiveille. Lisäksi järjestetään 30 kohtaamista, joista 16 on osoitettu suoraan kouluille koulupäivän aikana ja 14 kohtaamista järjestöille ja kyläaktiiveille iltatilaisuutena. Esiselvityshankkeen ja sitä mahdollisesti seuraavan varsinaisen hankkeen toteuttamisesta hyötyvät asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämisen kautta kaikki paikalliset asukkaat. Esiselvityshankkeen jälkeen toteutettava varsinainen kehittämishanke hyödyntää esiselvityshankkeesta saatuja tuloksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

74649

Startdatum

31.07.2018

Slutdatum

16.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner