Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 25876

Elinvoimaestradi

Kyyjärven kunta

21.04.2016 - 08.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elinvoimaestradi-hankkeen tavoitteena on parantaa eri järjestöjen mahdollisuutta saada erilaisia tapahtumia aikaiseksi. Kyyjärvellä on tapahtumatarjontaa haluttu viedä viime vuosina myös kuntakeskuksen ulkopuolelle, josta hyvänä esimerkkeinä ovat mm. Onnelan puurtarhapäivä, "Mennään bussillä kylille"-tapahtuma. Suomen kesä on usein sateinen ja tässä hankkeessa työstettävä katettu esiintymislava varmistaisi järjestelyjen toimivuuden myös sateen sattuessa. Estardin liikuteltavuus mahdollistaa puolestaan puitteiden siirtämisen sinne missä tapahtuma kulloinkin on, myös sivukylille. Estradi toimii urheilukisojen kuuluttamona, konsertin estradina, teatterinäyttämönä, kyläjuhlan kanttiinina, taidenäyttelytilana ja mahdollistaa myös esim. yritysten esittäytymisen messujen yhteydessä. Hankkeen tuotos tulee olemaan käytössä vuosikymmeniä, ja se toteutuessaan luo puitteet aktiiviselle toiminnalle vuosia eteenpäin. Hankkeen vastuullisena toteuttajana on Kyyjärven kunta, joka toteutuksessa tulee hyödyntämään oman organisaationsa osaamista erityisesti teknisellä puolen. Tavoitteena on, että hanke voitaisiin toteuttaa jo kevään 2016 kuluessa, jotta estradi palvelisi jo kesän 2016 tapahtumia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

25876

Aloituspäivämäärä

21.04.2016

Loppumispäivämäärä

08.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt