Projekt
Utvecklingsprojekt - 8878

Elinvoimainen Evijärvi

Evijärven Yrittäjät r.y.

01.09.2015 - 27.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elinvoimainen Evijärvi ¿ hanke on puhtaasti paikallisesta kehittämistarpeesta nouseva hanke, jonka tavoitteena on nostaa Evijärven kunnan taantuva keskusta takaisin vireäksi kaupanteon, viihtymisen ja tapahtumien paikaksi. Hankkeella parannetaan keskustan alueen yrittäjien kilpailukykyä kehittä-mällä yrittäjien toiveiden mukaisesti keskeisiä osaamisalueita. Keskustan alueen toiminnallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen etsitään ratkaisuja arkkitehtonisen suunnittelun sekä viherrakenta-missuunnittelun keinoin. Keskustan kehittämiseen osallistetaan myös kylien yrittäjät ja asukkaat, jotka asioivat keskustassa. Kesäasukkaiden tarpeet ja ideat huomioidaan hankkeen toimintoja suun-niteltaessa ja toteuttaessa. Evijärven kunnan keskustalle luodaan oma imagonsa, joka edesauttaa koko kunnan markkinointia niin yrittäjien kuin kunnan näkökulmasta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8878

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

27.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner