Hanke
Utvecklingsprojekt - 8878

Elinvoimainen Evijärvi

Evijärven Yrittäjät r.y.

01.09.2015 - 27.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elinvoimainen Evijärvi ¿ hanke on puhtaasti paikallisesta kehittämistarpeesta nouseva hanke, jonka tavoitteena on nostaa Evijärven kunnan taantuva keskusta takaisin vireäksi kaupanteon, viihtymisen ja tapahtumien paikaksi. Hankkeella parannetaan keskustan alueen yrittäjien kilpailukykyä kehittä-mällä yrittäjien toiveiden mukaisesti keskeisiä osaamisalueita. Keskustan alueen toiminnallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen etsitään ratkaisuja arkkitehtonisen suunnittelun sekä viherrakenta-missuunnittelun keinoin. Keskustan kehittämiseen osallistetaan myös kylien yrittäjät ja asukkaat, jotka asioivat keskustassa. Kesäasukkaiden tarpeet ja ideat huomioidaan hankkeen toimintoja suun-niteltaessa ja toteuttaessa. Evijärven kunnan keskustalle luodaan oma imagonsa, joka edesauttaa koko kunnan markkinointia niin yrittäjien kuin kunnan näkökulmasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8878

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

27.02.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
marknadsföring
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt