Projekt
Utvecklingsprojekt - 83599

Elinvoimainen maatila Elina II HUMKS

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.11.2018 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Elina II HUMKS -hankkeen tavoitteena on hämäläisten, kaakkoissuomalaisten ja uusmaalaisten maatilayritysten kannattavuuden parantaminen lisäämällä johtamisosaamista ja hallitsemalla maatilakokonaisuutta ympäristövaikutuksineen. Osaamisen vahvistaminen edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla sekä muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. Elina II HUMKS -hankkeessa aktivoidaan ja edistetään maatilayritysten toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille seminaareja ja teemapäiviä, pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja. Hankkeessa järjestettävä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatilayritykset, jotka toimivat Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan Ely-keskusten alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

83599

Startdatum

01.11.2018

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner