Projekt
Utvecklingsprojekt - 16390

Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä – ELINA

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.11.2015 - 18.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä -hankkeessa kehitetään Hämeen maatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille tapahtumia, koulutusta ja valmennusta. Hankkeessa järjestettävä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Osaamisen vahvistaminen edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Hankkeen toiminta liittyy maatilojen investointien ja sukupolvenvaihdosten tukemiseen, tilojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä tuotantoedellytysten vahvistamiseen maito- ja kasvinviljelytiloilla. Hankkeen kohderyhmä on Hämeen ELY-keskusalueen viljelijät. Osaamisen lisäämisen tarve on suurta tilojen muutostilanteissa sekä nykyisen toiminnan tehostamisessa. Muutostilanne voi olla esimerkiksi ajankohtaisen investoinnin toteuttaminen, sukupolvenvaihdos tai jokin muu tilan kehittämiseen liittyvä toimenpide. Myös sivutoimiset viljelijät ja tilanpitoa hankealueelle suunnittelevat voivat osallistua hankkeen tapahtumiin. Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä -hanke on yksi Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -teemaohjelman hankkeista. Hankkeessa järjestetään seminaareja ja teemapäiviä, pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja. Aiemmissa hankkeissa hyvän palautteen saanut tilakohtainen valmennus on sisällytetty maatilojen toiveesta myös tähän hankkeeseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16390

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

18.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner