Hanke
Utvecklingsprojekt - 53127

Elinvoimainen Saarijärvi – Saarijärven keskustan ja matkailuyritysten aktivointihanke

SSYP Kehitys Oy

11.02.2018 - 26.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elinvoimainen Saarijärvi - Saarijärven keskustan ja matkailuyritysten aktivointihankkeen hakijana toimii SSYP Kehitys Oy ja osatoteuttajana Kehräkumppanit ry. Hankkeen toteuttajat toimivat yhteistyössä Saarijärven kaupungin ja paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Saarijärven keskustan yritykset, pienyritykset ja matkailuyritykset sekä alueen yhdistykset. Aktivointihankkeen päätavoite on kartoittaa ja selvittää mm. kuinka Saarijärven vetovoimaisuutta, palveluja, viihtyisyyttä ja matkailua voidaan edistää. Keskeisiä toimenpiteitä ovat keskustan yrittäjien, pienyritysten, matkailuyritysten sekä (Kehräkumppanit ry:n jäsen) yhdistysten omaehtoisen toiminnan aktivointi ja yhteistyön tiivistäminen Saarijärven kaupungin ja muiden keskustojen kehittämiseen vaikuttavien tahojen kanssa. Lisäksi keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluu sopivien viestintätapojen selvittäminen yhteistyön ja markkinoinnin näkökulmasta. Hankkeen kautta pyritään löytämään yritysten ja yhdistysten vahvuusalueet ja toimintatapoja yhdessä tekemiseen ja verkostoitumiseen. Tarkoituksena on tunnistaa mitä palveluja Saarijärven keskustaan kaivataan ja millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta keskustaan saataisiin enemmän viihtyisyyttä ja alueelle yleistä vetovoimaisuutta. Hankkeen tarkoituksena on myös saada selvitettyä, millaisia pitkäkestoisia toimintamalleja paikkakunnalle kaivataan ja kartoittaa yritysten ja yhdistysten kehittämistarpeet. Tavoitteena on hankkeen jälkeen saada muodostettua yritysryhmiä ja/tai yrityksiä hyödyttävä yhteishanke (EAKR) ja/tai yrityskohtaisia kehittämishankkeita, joissa mukana olevilla yrityksillä on myös investointitavoitteita, joiden avulla keskustaa ja matkailualaa voidaan kehittää systemaattisesti. Tavoitteena on myös löytää yhdistyksille uusia yhteistyömuotoja ja kehittämiskohteita, joita voidaan hankkeiden avulla viedä eteenpäin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

53127

Aloituspäivämäärä

11.02.2018

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt