Projekt
Utvecklingsprojekt - 44836

Elinvoimainen #Suupohja viestii

1078732-9 Nimeä ei saatavissa

27.03.2017 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elinvoimainen #Suupohja viestii -hanke toimii Suupohjan alueella viestintää koordinoivana ja aktivoivana hankkeena. Tavoitteena on jalkauttaa ja konkretisoida seudullinen viestintästrategia, jonka avulla seutuviestintää tehdään suunnitelmallisesti. Hanke sisältää mm. verkkoviestinnän, koulutuksen ja mediaviestinnän toimenpiteitä. Tavoitteena on luoda seutuviestinnän avulla monipuolinen aktiivinen kuva seudusta ja saada seudun asukkaat mukaan tekemään viestintää. Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu on 3/2017-12/2018. Hankkeeseen palkataan seututiedottaja. Lisäksi toimenpiteiden toteutusta hankitaan ostopalveluina.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

44836

Startdatum

27.03.2017

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner