Projekt
Utvecklingsprojekt - 180322

Eloa ja iloa kylille

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

01.01.2022 - 30.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Eloa ja iloa kylille - hanke lisää ikäihmisten mahdollisuuksia omatoimiseen kotona asumiseen ja lisääntyneet lähipalvelut helpottavat muiden kyläläisten arkea. Kyläpalvelukeskuksessa järjestettävät yhteisölliset tapahtumat luovat turvallisuutta kylällä asumiseen, vähentävät yksinäisyyttä sekä lisäävät kyläläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan 22 kunnan harvaanasutuilla maaseutualueilla asuvat ikäihmiset ja muut kyläläiset, jotka hyötyvät Eloa ja iloa kylille -hankkeen kautta organisoitavista palvelupäivistä. Hankkeen kautta kylien asukkaat oppivat palvelupäivien organisoinnista sekä saavat verkostoja ja tietoa palvelupäivien järjestämiseen omatoimisesti hankkeen päätyttyä. Välillisenä kohderyhmänä ovat paikalliset palveluntuottajat, muut yhdistykset, yrittäjät sekä julkinen sektori. Myös alueen kunnat hyötyvät ikääntyvien kuntalaisten toimintakyvyn säilymisestä ja aktiivisten kyläkuntien elinvoimaisuuden lisääntymisestä. Päämäärä saavutetaan kehittämällä ja juurruttamalla toimintamalli, jonka avulla lisätään matalankynnyksen palvelupäiviä lähellä kotia. Palvelupäivät pitävät sisällään hyvinvointi-, virkistys- ja lähipalveluita kyläpalvelukeskuksiin (esim. kylätalo) yhteistyössä paikallisten palvelutuottajien, yhdistysten, julkisen sektorin toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Palvelupäivät toimivat myös kylien olosuhteiden ja mahdollisuuksien esittelytilaisuuksina kunta- ja kaupunkikeskuksissa asuville. Tavoitteena on, että hankkeen aikana eri toimintaan osallistuu vähintään 1500 henkilöä. Parantuneista palveluista sekä vapaa-ajan ja liikunnan mahdollisuuksista hyötyvän maaseutuväestön määrä on 20 000 henkilöä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180322

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

30.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner