Projekt
Utvecklingsprojekt - 120896

Eloa ja menoa Mäkiraonmäelle

Kannuksen kaupunki

31.03.2020 - 31.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Mäkiraonmäki on Kannuksen kaupungin kulttuurin helmi. Se on kokonaisuus, jonka jokainen Kannukseen tuleva kohtaa ensimmäisenä. Kannuksen historia pienoiskoossa löytyy tästä ainutkertaisesta alueesta, joka on onnistuttu säilyttämään alkuperäisessä muodossa vuosikymmenten ajan. Mäkiraonmäella historia ja tämä päivä kohtaavat. Kehittämishankkeen avulla haluamme kehittää toimintaa niin, että Mäkiraonmäki pystyy tarjoamaan toimintaa ympärivuotisesti. Toiminnallisuuden kautta Mäkiraonmäestä luodaan elävä kulttuurikeskus, joka luo toimintaedellytyksiä monipuoliselle kulttuuritarjonnalle. Hankkeen avulla parannetaan ja nykyaikaistetaan alueen toimintoja, mm. digitalisaation avulla, kehitetään verkostoyhteistyötä sekä tuotteistetaan alueella olevaa palvelutarjontaa. Mäkiraonmäen lisäksi hankkeessa tiivistetään muiden Kannuksessa sijaitsevien historiallisesti merkittävien kohteiden välistä yhteistyötä niin, että eri kylillä sijaitsevia tiloja ja historiaa pystytään hyödyntämään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

120896

Startdatum

31.03.2020

Slutdatum

31.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner