Projekt
Utvecklingsprojekt - 285584

Elonkierron Monimuotoisuuspolku, EloMoPo

Elonkierron Ystävät ry

- 30.10.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Elonkierron monimuotoisuuspolku (EloMoPo) on kehittämishanke, joka parantaa ja laajentaa Elonkierto-puiston tuottamia hyvinvointipalveluja Jokioisilla. Hanke lisää Jokiläänin houkuttavuutta matkailukohteena ja asuinpaikkana ja lisää talkootoiminnan kautta harrastusmahdollisuuksia puutarhanhoidon ja eläinten hyvinvoinnin parissa. Hanke tuottaa uusia näyttelykohteita ja opastuksia Elonkiertoon tuottamaan virkistystä ja henkistä hyvinvointia ja herättämään Elonkierron kävijät miettimään luonnon monimuotoisuuteen, pölyttäjiin ja ilmastotoimiin liittyviä arkipäivän ratkaisuja. Näyttelyt, opastukset ja uusi toiminta tähtäävät esimerkkien kautta lähiympäristömme tilan parantamiseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä eläinten ja ihmisten vuorovaikutuksen kehittämiseen ja sitä kautta sekä ihmisten että eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

285584

Slutdatum

30.10.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner