Projekt
Utvecklingsprojekt - 115127

Elonkierron uusi malli

Elonkierron Ystävät ry

15.01.2020 - 03.06.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

“Elonkierron uusi malli” –hankkeen tarkoitus on tuottaa uusi toimintamalli Jokioisilla sijaitsevalle Elonkierto-puistolle. Puisto on ollut Luonnonvarakeskuksen maataloustutkimuksen esittelypaikka, ja tärkeä perheiden retkeilykohde, lähiliikuntapaikka ja lasten maatalousnäyttely Mansikin alusta. Vuonna 2019 Luonnonvarakeskus ilmoitti luopuvansa puiston ylläpidosta. Kesällä 2019 perustimme Elonkierron ystävät ry – tukiyhdistyksen, ja otimme vastaan mandaatin aloittaa puiston toiminta uudelleen kehittäen ja ylläpitäen sitä järkivihreän maaseudun esittelypuistona. Yhdistys on jo rakentanut toimintamallista kehyksen, mutta sen loppuunsaattaminen ja toteuttamisen aloittaminen vaatii osa-aikaisen koordinaattorin. Talkootöillä emme saa puistoa pelastettua. Haemme LEADER-rahoitusta 3-päiväiselle koordinaattorille, jonka tehtävä on koota toimintamalli vuosien 2020-2021 aikana. Hankkeen jälkeen yhdistyksellä on toimintamalli puiston ylläpitämiseksi sekä tarkka konsepti puiston vuosittaisesta ylläpidosta. Toimintamalli vaatii ainakin seuraavat kokonaisuudet: 1) Sopimus maankäytöstä Luken ja Metsähallituksen kanssa. 2) Eläinjärjestelyt: sopimuspohjat Luken, yhdistyksen ja eläinten omistajien välille sekä eläinten valvonnan järjestäminen Metsähallituksen kanssa. 3) Sponsorineuvottelut. 4) Kenttätöiden vuosikellon tekeminen ja kenttätöiden organisointi. 5) Yhteistyötahojen ja käyttäjien etsiminen messuosallistumisena. 6) Yhteisen markkinointihankkeen aloittaminen Sarka-museon, Hevosopiston, mahdollisesti Mustialan ja muiden alueen vastaavien toimijoiden kanssa. Nämä ovat hankkeen välietappeja, joiden edistymistä yhdistyksen hallitus seuraa. Työtä tukee ja ohjaa hallitus. Koordinaattori osallistuu yhdistyksen kokouksiin vähintään kuukausittain. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan suurelle yleisölle yhdistyksen kotisivuilla, www. elonkierronystavat.fi, Facebook-sivuilla sekä paikallislehdissä. Yhteistyötahojen kanssa pidetään jatkuvaa yhteyttä esim. kertoen edistymisestä Jokioisten

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

115127

Startdatum

15.01.2020

Slutdatum

03.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner