Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 22673

Elonkierron uusi tie

Luonnonvarakeskus

15.03.2016 - 08.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elonkiertoon on suunniteltu uusi kulkuväylä, jonka alkupää on jo olemassa oleva tie, joka lähtee vähän ennen Jokioisten kirkkoa Kirkkotieltä vasemmalle kohti Elonkiertoa. Olemassa olevaa tietä levennetään niin, että kaksisuuntainen liikenne tiellä mahdollistuu. Tietä jatketaan eteenpäin pitkin viemärilinjaa kunnes tullaan Ojaisille Elonkierron pellon laitaan makasiinin kohdalle. Tämä osuus tiestä rakennetaan alusta alkaen. Tien sijainti ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta kartasta. Hankkeen kohderyhmänä ovat - Lasten maatalousnäyttely Mansikin kävijät ympäri eteläistä Suomea - Elonkierron muissa tapahtumissa kävijät - Jokioisten ja muiden lähikuntien asukkaat Hankkeen tavoitteena on Elonkierron liikenneyhteyksien parantaminen erityisesti Mansikki-näyttelyn ja muiden tapahtumien aikana. Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, näyttelylogistiikkaa sekä parantaa Mansikin ja myös koko Elonkierron turvallisuutta koululaisten sesonkiaikaan ja muiden tapahtumien aikana. Tavoitteena on myös parantaa Elonkierron saavutettavuutta yleisesti ja tuoda Elonkiertoa paremmin esille. Uusi tie parantaa Elonkierron alueen virkistäytymiskäyttömahdollisuuksia tarjoamalla uudenlaisia kävelyreittejä alueen asukkaille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22673

Startdatum

15.03.2016

Slutdatum

08.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner