Hanke
Utvecklingsprojekt - 191304

Elosysteemi

Elonkierron Ystävät ry

30.04.2022 - 30.10.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Olemme Elonkiertoon liittyvän aikaisemman hankkeen yhteydessä kehittäneet Elonkierron toimintamallin, tavoitteena luoda Elonkierrosta seutukunnallinen yhteinen toiminta-alusta ja 'olohuone'. Tässä hankkeessa tavoitteena on avata olohuone paikallisille asukkaille ja kansallisille ja kansainvälisille vieraille maaseudun kestävyyteen tähtäävän entistä syvällisemmän toimintakulttuurin kautta. Toimintakulttuuria rakennamme seutukunnan vahvan maaseutuelinkeinohistorian pohjalta ja viritämme sieltä siltaa tulevaisuuden haasteisiin metsän ja ruuan ympärillä. Elonkierron saavutettavuuden parantamiseksi rakennamme vierailu- ja matkailureittejä Loimijokilaaksoon, ja sen osana Elonkiertoon, ekomatkailun välinein. Olemme poimineet pyöräilyn ja melonnan tähän esimerkeiksi. Niiden avulla avaamme uuden näkymän Loimijokilaakson arvokkaaseen maisema-alueeseen siihen liittyviin ympäristönsuojelullisesti tärkeisiin kosteikkoihin ja kansallisesti ja maakunnallisesti tärkeisiin lintualueisiin. Alueen erilaisten palvelujen kuvaukset lisätään reittikuvauksiin. Elosysteemi-hankkeeseen on tietoisesti koottu alueen maaseudun hyvinvoinnin ja matkailun kannalta keskeiset kehittämiskohteet, joilla voidaan kohottaa seutukunnan osaamista ja aktiivisuutta, hyvinvointia ja imagoarvoa Kanta-Hämeessä ja laajemmin. Kokonaisuudesta rakennetaan Elonkierron esittelypuiston tarjontaan palvelumuotoiltuja aktivoivia osallistavuuteen tai vierailuun keskittyviä ohjelmia välinelainausmahdollisuuksineen ja näitä tukevia informaatiokokonaisuuksia, joita tullaan jakamaan sekä kävijöille että Elonkierron esittelyihin virtuaalisesti tutustuville sekä alueen matkaluun keskittyville toimijoille edelleen jaettavaksi ja hyödynnettäväksi. Markkinoinnissa rakennetaan yhteydet ainakin Visit Hämeen, Retkipaikan ja maaseutumatkailun suuntiin. Hankkeen aikana haemme väylää ja mahdollisuuksia myös kansainväliseen markkinointiin (esim. agritourism).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

191304

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.10.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

aktivitetsturism
kulturlandskap
naturens mångfald
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt