Projekt
Utvecklingsprojekt - 36720

Elvyttäen eloon

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2017 - 13.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

HANKKEEN NIMI: Elvyttäen Eloon HANKKEEN TOTEUTTAJA: Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimusten mukaan varhain aloitettu peruselvytys ja varhainen defibrillaatio parantavat sydänpysähdyksen saaneiden ennustetta merkittävästi. Haja-asutusalueilla elvytystaitojen tärkeys korostuu, koska hälytysajoneuvojen kohteeseen saapumisajat ovat pitkät. 2016 päivitetyn elvytyksen Käypä hoito -suosituksen mukaan elvytysopetus tulisi aloittaa osana perusopetusta kaikille yli 12 -vuotiaille (Käypä hoito 2/2016). Painelu-puhallus elvytyksen ja puoliautomaattisen defibrillaattorin käytön harjoittelu ei vielä välttämättä kuulu kaikissa kouluissa harjoiteltaviin ensiaputoimiin. Hankkeella lisätään Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueen yli 12-vuotiaiden kuntalaisten elvytysvalmiuksia. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti yläkoulun 7- luokkalaisiin (elvytys videokilpailu ja elvytysharjoittelua), heidän terveystiedon opettajiinsa (koulutusta) sekä järjestettävien yleisötapahtumien osallistujiin (koulutus). Pilottihankkeella keskitytään Ikaalinen-, Parkano-, Kihniö- ja Jämijärvi -alueeseen. Hanke on kestoltaan 1 vuosi 4 kk. Pilottihankkeessa luodaan malli, jota voidaan sitten levittää myös muualle sekä kansallisesti että myös kansainvälisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

36720

Startdatum

31.10.2017

Slutdatum

13.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner