Hanke
Utvecklingsprojekt - 36720

Elvyttäen eloon

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2017 - 13.09.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

HANKKEEN NIMI: Elvyttäen Eloon HANKKEEN TOTEUTTAJA: Tampereen ammattikorkeakoulu Tutkimusten mukaan varhain aloitettu peruselvytys ja varhainen defibrillaatio parantavat sydänpysähdyksen saaneiden ennustetta merkittävästi. Haja-asutusalueilla elvytystaitojen tärkeys korostuu, koska hälytysajoneuvojen kohteeseen saapumisajat ovat pitkät. 2016 päivitetyn elvytyksen Käypä hoito -suosituksen mukaan elvytysopetus tulisi aloittaa osana perusopetusta kaikille yli 12 -vuotiaille (Käypä hoito 2/2016). Painelu-puhallus elvytyksen ja puoliautomaattisen defibrillaattorin käytön harjoittelu ei vielä välttämättä kuulu kaikissa kouluissa harjoiteltaviin ensiaputoimiin. Hankkeella lisätään Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n alueen yli 12-vuotiaiden kuntalaisten elvytysvalmiuksia. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti yläkoulun 7- luokkalaisiin (elvytys videokilpailu ja elvytysharjoittelua), heidän terveystiedon opettajiinsa (koulutusta) sekä järjestettävien yleisötapahtumien osallistujiin (koulutus). Pilottihankkeella keskitytään Ikaalinen-, Parkano-, Kihniö- ja Jämijärvi -alueeseen. Hanke on kestoltaan 1 vuosi 4 kk. Pilottihankkeessa luodaan malli, jota voidaan sitten levittää myös muualle sekä kansallisesti että myös kansainvälisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

36720

Aloituspäivämäärä

31.10.2017

Loppumispäivämäärä

13.09.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

samhörighet
säkerhet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt