Hanke
Utvecklingsprojekt - 42300

ELYKE – Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2017 - 08.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla (ELYKE) -hankkeen tavoitteena on (1) selvittää alueella toimivien elintarvikeyritysten nykytilanne sekä toiminnan kehittämisen suunnat ja tarpeet, (2) aktivoida alan yritystoimintaa ja yritysyhteistyötä, sekä (3) edistää yritysten ja tukipalveluorganisaatioiden verkostoitumista. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat aiempaan kirjallisuuteen pohjautuvan analyysin tuottaminen elintarvikealan nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä Pohjois-Pohjanmaalla, yrityshaastattelujen toteuttaminen alan yritystoiminnan ja sen kehittämisen haasteisiin, esteisiin ja tarpeisiin liittyvän ymmärryksen syventämiseksi sekä vuorovaikutteisten yritystilaisuuksien järjestäminen verkostoitumisen, yritysyhteistyön ja uusien kehittämisaloitteiden aktivoimiseksi. Toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalla toimiviin teollisen elintarviketuotannon yrityksiin. Hanke toteutetaan 1.9.2017-31.12.2018 välisenä aikana Oulun ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42300

Aloituspäivämäärä

01.09.2017

Loppumispäivämäärä

08.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt