Projekt
Investering - 46879

EMO Teemahanke

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf

06.06.2017 - 07.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla parannetaan kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä, harrastustoimintaa ja ympäristön laatua. Hankkeella tuetaan em. tavoitteita edistäviä pienehköjä alle 10 000 euron suuruisia investointihankkeita. Tällaisia hankkeita ovat mm. kylätalojen ja harrastustilojen pienet remontit, niiden toimivuutta lisäävät kone- ja laitehankinnat, virkistysmahdollisuuksia lisäävien rakenteiden mm. laavut, nuotiopaikat, venevalkamat rakentaminen ja kunnostaminen, vesistöjen virkistysmahdollisuuksien lisääminen mm. ruovikoiden niitoilla ja hoitokalastuksella, harrastusyhdistysten toimintaa kehittävät pienet investoinnit jne Hanke lisää yhdistysten toimintaedellytyksiä, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Teemahankkeessa rahoitettavien alahankkeiden toteuttajina voivat olla kyläyhdistykset, harrastusyhdistykset sekä maaseutualueelle toimintaansa suuntaavat muut yritykset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

46879

Startdatum

06.06.2017

Slutdatum

07.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner