Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 209048

Energi plus vid Meteoria Söderfjärden

Sundom bygdeförening rf

09.08.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets mål är en förbättring av Meteoriacentrets serviceutbud genom uppdatering och utveckling av energiproduktionen och energilagringen för att kunna hålla igång verksamheten året om i den utställnings-/föreläsningsbyggnad som för närvarande är under utbyggnad. Det aktuella projektet Energi plus vid Meteoria Söderfjärden kommer att genomföras i nära samarbete med yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi, vilka står för sakkunnig energiteknisk planering. Meteorians gröna, off-grid energisystem fungerar som en Living Lab för Novias och ÅA:s undervisning och forskning. Systemet utgör även ett åskådligt, modernt läromedel för förnybar energiproduktion vid centrets visning för många skolgrupper och för allmänheten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

209048

Startdatum

09.08.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner