Hanke
Investering - 104455

Energia ja turva

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

02.07.2019 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Energia ja turva -teemahankeen hakija on Suupohjan Kehittämisyhdistys ry - Leader Suupohja. Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke. Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää energiaa ja turvallisuutta parantavia pieniä investointeja, kuten väline-, kone- ja laitehankintoja ja pieniä rakentamis- ja korjaustoimenpiteitä. Tällaisia pieniä investointi toimenpiteitä ovat aggregaatin, lämpöpumpun tai ilmalämpövesipumpun hankinta yhteisiin tiloihin, valaistus- ja aurinkokennon hankinta, turvakameran, defibrillaattori tai poistumisvalot ja -kyltit hankinta yhteisiin tiloihin sekä pienet korjaustoimenpiteet mm. energian säästämiseksi. Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan. Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 2 000 - 8 000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

104455

Aloituspäivämäärä

02.07.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt