Projekt
Utvecklingsprojekt - 148943

Energiaa Elämään

Karhuseutu ry

04.01.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Energiaa Elämään -hankkeen tavoitteena on lisätä Karhuseudun alueen ihmisten osaamista, tietoisuutta ja ymmärrystä ympäristöstä osana alueellista kehittämistyötä. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää maaseudun, ja yhdistystoiminnan, ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Hanke tuottaa koulutusta, palveluita ja tukitoimenpiteitä, joiden avulla kestävää kehitystä vahvistetaan. Hankkeen ansiosta kestävä kehitys, energiatehokkuus ja ympäristön merkitys hyvinvoinnin lisääjinä näkyvät konkreettisesti kehittämishankkeissa ja toimijoiden toiminnassa. Hankkeen tuloksena on alueen toimijoiden keskinäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntyminen, mikä näkyy käytännön toiminnan monimuotoistumisessa sekä innovatiivisten ideoiden monistamisena alueen toimijoiden kesken.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

148943

Startdatum

04.01.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner