Projekt
Utvecklingsprojekt - 180189

Energiaälykäs maaseutu

ProAgria Länsi-Suomi ry

01.11.2021 - 30.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hallitusohjelmassa ilmastonmuutoksen hillitseminen on kärkiteema, lisäksi EU:n on määritellyt haastavat päästövähennykset ja hiilen sitomisen toimenpidemahdollisuudet. Näiden toimenpiteiden välittäminen maaseudun yrityksille ja maatiloille vaatii ns. ruohonjuuritason toimintaa, mikä parhaiten onnistuu yhteistyön, tiedotuksen, informaation ja kokeilujen kautta Tavoitteena on edesauttaa Suomen hiilineutraalius tavoitteita. Hanke tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä ja informoi tarvittavista kansallisista toimenpiteistä biotalouden, kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen, energiatehokkuuden, päästöttömien energiantuotantomuotojen, energian varastointiratkaisujen hyödyntämisen kehittämiseksi ja markkinoille saattamiseksi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Hankkeen tavoitteena on huolehtia ja kannustaa maaseuduntoimijoita hyödyntämään nämä mahdollisuudet ja toteuttaa yhteistyössä uusia maaseutulähtöisiä kokeiluja. Hankkeen toteutus jaetaan viiteen toimenpidekokonaisuuteen; Maaseudun yritysten älykkäät energiaratkaisut, Vähähiiliset energiaratkaisut maatiloille, Maaseudun älykkäät sähkönkulutus ratkaisut, Kiertotalous ja huoltovarmuus ja Verkostoituminen. Toimenpiteiden läpileikkaavina teemoina ovat kestävä kehitys ja biotalous. Toiminta-alueet ovat Varsinais-Suomi ja Satakunta. Kohderyhmänä ovat maatilat sekä pienyritykset ja mikroyritykset maaseudulla. Kohderyhmää on kontaktoitu hankkeen teemoista ja hankkeen perusideat ja tarpeet ovat kohderyhmältä lähtöisin. Hankkeen hyödynsaajia ovat maatilat sekä pienet yritykset ja mikroyritykset maaseudulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180189

Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

30.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner