Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 201767

Energiansäästöhanke

Kauhavan Alakylän kyläyhdistys ry

30.06.2022 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kauhavan Alakylän Kyläyhdistys ry. haluaa olla mukana kehittämässä maaseutua siirryttäessä kohti hiilidioksiditonta tulevaisuutta. Aurinkopaneelien hankinnan avulla yhdistys osallistuu omalta osaltaan päästöttömän sähkön tuottamiseen paikallisesti. Thermopoliksen energiakatselmusraportin mukaan aurinkokeräimillä syntyvästä sähköstä voidaan käyttää Kyläareenalla 70%. Vuosittaisesta noin 30 000 KWh:n kulutuksesta 15 KWp aurinkopaneelit tuottaisivat Areenan kulutuksesta noin 8400 KWh eli miltei kolmasosan. Hiilidioksidipäästöt sähkön tuoton osalta (tuottoarvio 12800 kWh, MOTIVA, 2018-2020, sähkö 177 kg CO2/MWh) vähenevät yhteensä noin 2300 kg vuodessa eli noin yhden suomalaisen kolmen kuukauden kulutuksen verran. Kun suora aurinkoenergia ja maalämpö yhdistetään, iso osa aurinkoenergiasta on saatu talteen. Sähkön omavaraisuusastetta nostamalla yhdistyksen toimintaedellytykset säilyvät pitkällä tähtäimellä ja se voi jatkossakin tarjota Areenan käyttäjäryhmille tilapalveluita, joille on kysyntää, kun kustannukset pysyvät kohtuullisina. Saliin asennettavat Ilmalämpöpumput tukevat omalta osaltaan rakennuksen energiatehokasta lämmitysmuotoa maalämpöä. Uusien ilmalämpöpumppujen COP-luvun ollessa parhaimmillaan jo yli 4. Kesällä aurinkopaneelien avulla tuotettua sähköä voidaan käyttää ajoittain jopa juhlasaliksi muuntuneen liikuntasalin tilan viilentämiseen. Tämä tuo edelleen lisäarvoa paitsi omistajille, myös tilojen käyttäjille. Ilmaisenergian hyväksikäyttöä parhaimmillaan. Energiatehokkuutta parannetaan myös valaistuksen osalta. Liikuntasalin valaisimien 12 kpl loisteputket (a 2x58W, 2x 5400 lumen), korvataan energiatehokkailla led-putkilla (a 2x28W, 2x 4100 lumen). Vanhat valaisimet ovat upotettuja kattoon, joten valaisimien vaihto kokonaan ei ole tarkoituksen mukaista. Tämän vuoksi joudutaan mahdollisesti asentamaan led-lisävalaisimia 6 kpl valaistustehon kompensoimiseksi. Kuristimet poistetaan vaihtotyön yhteydessä vanhoista valaisimista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

201767

Aloituspäivämäärä

30.06.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt