Projekt
Utvecklingsprojekt - 10417

Energiaomavarainen seutu

Vaasan Yliopisto

01.10.2015 - 26.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoitus on kehittää kestävää energiahuoltoa, eli energian kulutuksen minimointia ja energian tuotantoa oman alueen käytettävissä olevilla uusiutuvilla energianlähteillä. Hanke kehittää yleistettävää toimintamallia hajautetun energiastrategian systeemille ja alueelliselle energiaomavaraisuudelle. Hankkeessa ovat kohdealueina Alavus ja Kuortane, Sodankylä ja Tervola sekä Vaasa, Kruunupyy ja Perho. Työssä hahmotellaan kohteille pitkän tähtäyksen visio, josta nyt toteutetaan ensimmäinen osa: konkreettinen toimenpideohjelma ja houkutteleva toimintaympäristö yrityksille. Ohjelma perustuu kohteiden ominaispiirteisiin, energiataseisiin ja omiin prioriteetteihin. Alueilla pyritään löytämään välittömästi toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Energiaomavaraisuus omilla uusiutuvilla energianlähteillä voidaan toteuttaa nykyisin markkinoilla olevilla ratkaisuilla. Kuitenkin järjestelmän kaikki osa-alueet vaativat monipuolista kehittämistä ja sitouttamista - tavallisesta kuluttajasta energian tuottajiin ja jakeluun sekä säädöksistä alueiden omaan tahtotilaan. Kohteiden ominaispiirteistä riippuen ratkaisut voivat olla erilaisia. Tavoitteena on tuottaa kohteiden kaikki energia, myös liikennepolttoaineet, oman alueen uusiutuvilla energianlähteillä, minkä lisäksi energiaa voidaan myydä myös alueen ulkopuolelle. Toimiva alueellinen järjestelmä koostuu mm. seuraavista osa-alueista: - Toimijoiden ja asukkaiden sitouttaminen, keskusteleva (deliberatiivinen) demokratia: Kuntaorganisaatio; Poliittiset ryhmät; Kansalaiset ja yritykset - Tekniset ratkaisut: Energian tuotanto, varastointi ja jakelu - Tietoverkot ja kokonaisuuden hallinta: Toimivat tuotantoyksiköt ja alueelliseet: Energiakylät ja mikrosähköverkot

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

10417

Startdatum

01.10.2015

Slutdatum

26.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner